Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja uruchamiamy żłobki wchodzące w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na ten czas zmianie uległy zasady funkcjonowania żłobków. Określając nowe zasady na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego kierowaliśmy się troską o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich podopiecznych żłobków. 
Zasady funkcjonowania żłobków w najbliższym czasie określa zarządzenie  nr 2939/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie!

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie żłobków Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Ograniczenie polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 


Szanowni Państwo !


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Jakub Rokicki (29 maja 2013)
Opublikował: Jakub Rokicki (29 maja 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Damian Podgórski (26 sierpnia 2020, 10:57:24)
Zmieniono: Zarządznia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113842