Wrocławski Zespół Żłobków

Wrocławski Zespół Żłobków - Strona główna

 • Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie!
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja uruchamiamy żłobki wchodzące w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
  Z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na ten czas zmianie uległy zasady funkcjonowania żłobków. Określając nowe zasady na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego kierowaliśmy się troską o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich podopiecznych żłobków. 
  Zasady funkcjonowania żłobków w najbliższym czasie określa zarządzenie  nr 2939/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Więcej
 • Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie!
  Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie żłobków Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Ograniczenie polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 
   

  Więcej
 • Szanowni Państwo !

  Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Więcej

Kategorie